Opozorila in varnostni ukrepi ob uporabi nekaterih kategorij igrač

Prosimo, da se pred nakupom igrače seznanite s posebnimi opozorili in varnostnimi ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati ob uporabi nekaterih kategorij igrač. Svetujemo, da pri odločitvi za nakup upoštevate priporočeno najnižjo oziroma najvišjo starost uporabnika, najmanjšo oziroma največjo dovoljeno obremenitev izdelka in potrebne spretnosti za pravilno in varno uporabo izdelka.

 1. Igrače, ki niso primerne za otroke mlajše od 36 mesecev Nekatere igrače zaradi svoje oblike, vsebine in uporabnosti niso primerne oz. so lahko nevarne za otroke, mlajše od 36 mesecev. Te igrače so opremljene z opozorilom: OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev ali Ni primerno za otroke, mlajše od treh let ali je opozorilo v obliki naslednje grafične slike: Temu opozorilu je priložena kratka obrazložitev specifične nevarnosti, zaradi katere je ta previdnost potrebna. Tovrstno označevanje se ne uporablja za igrače, ki so zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, lastnosti ali drugih tehtnih razlogov očitno neprimerne za otroke, mlajše od 36 mesecev.
 2. Igrače za prostočasne aktivnosti OPIS: „igrača za prostočasne aktivnosti“ pomeni igračo za domačo uporabo, pri kateri med izvajanjem aktivnosti ostaja podporna struktura nepremična, igrača pa namenjena temu, da lahko otroci izvajajo katero koli od naslednjih aktivnosti:plezanje, skakanje, zibanje, drsenje, guganje, vrtenje, plazenje, lazenje ali katera koli kombinacija teh aktivnosti; Na igračah za prostočasne aktivnosti je navedeno naslednje opozorilo: OPOZORILO! Samo za domačo uporabo. Igračam za prostočasne aktivnosti, pritrjenim na ogrodje, po potrebi pa tudi drugim igračam za prostočasne aktivnosti so priložena navodila na oz. v embalaži, ki opozarjajo na potrebo po preverjanju in vzdrževanju glavnih delov (vzmeti, pritrdilnih elementov, opor) v določenih časovnih presledkih in poudarjajo, da lahko pride do padcev ali prevrnitve, poškodbe uporabnika, če se tako preverjanje ne izvaja. Izdelku morajo biti priložena tudi navodila za pravilno sestavljanje igrače, ki navajajo, kateri deli so lahko nevarni, če niso pravilno sestavljeni. Predložene so posebne informacije v zvezi z ustrezno površino, na katero naj se namesti igračo.
 3. Funkcionalne igrače OPIS: „funkcionalna igrača“ pomeni igračo, ki deluje in se uporablja na enak način kot proizvod, naprava ali stroj, namenjen odraslim, in je lahko zmanjšan model takšnega proizvoda, naprave ali stroja; Na funkcionalnih igračah je navedeno naslednje opozorilo: OPOZORILO! Igrača se sme uporabljati samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. Te igrače so opremljene z delovnimi navodili in z navodili glede varnostnih ukrepov, ki jih uporabnik mora upoštevati, z opozorilom, da lahko neupoštevanje teh varnostnih ukrepov uporabnika izpostavi nevarnostim ( so navedene), ki so običajno povezane z napravo ali proizvodom, katerega pomanjšani model ali imitacijo predstavlja igrača. Takšno igračo je potrebno shranjevati izven dosega otrok, mlajših od starosti, ki jo določi proizvajalec.
 4. Kemijske igrače OPIS: „kemijska igrača“ pomeni igračo, ki je namenjena neposrednemu ravnanju s kemičnimi snovmi in zmesmi in ki se uporablja na ustrezen način glede na starost ter pod nadzorom odrasle osebe; Za kemijske igrače veljajo zlasti naslednje igrače: kompleti za kemijo, kompleti za vlivanje v plastično maso, miniaturne delavnice za keramiko, emajliranje ali fotografijo in podobne igrače, pri katerih lahko med njihovo uporabo pride do
  kemijske reakcije ali podobne spremembe snovi. Na kemijskih igračah je navedeno naslednje opozorilo: OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od (*) let. Uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.“ * Starost, ki jo določi proizvajalec. V navodilih za uporabo igrač, ki same po sebi vsebujejo nevarne snovi ali zmesi, je navedeno opozorilo o nevarnosti teh snovi ali zmesi ter navodila v zvezi z varnostnimi ukrepi, ki jih uporabnik mora upoštevati, da se izogne nevarnostim. Prav tako je navedena prva pomoč v primeru hude nesreče zaradi uporabe te vrste igrače. Takšne igrače morajo biti igrače izven dosega otrok, mlajših od starosti, ki jo določi proizvajalec.
 5. Drsalke, kotalke, rolerji, deske, skiroji in kolesa igrače za otroke Kadar se izdelki prodajajo kot igrače, je na njih navedeno naslednje opozorilo: OPOZORILO! Nositi je treba zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu. Navodila za uporabo vključujejo opozorilo, da je treba igračo uporabljati previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da bi se izognili padcem ali trkom, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje osebe. Navedeno je tudi, kakšna je priporočljiva zaščitna oprema (čelade, rokavice, ščitniki za kolena, ščitniki za komolce itd.), ki naj se uporablja istočasno z izdelkom.
 6. Vodne igrače OPIS: „vodna igrača“ pomeni igračo, ki je namenjena uporabi v plitki vodi in ki lahko otroka nosi na vodi ali ga pri tem podpira; Na vodnih igračah je navedeno naslednje opozorilo: OPOZORILO! Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka, in pod nadzorom odrasle osebe.
 7. Igrače v živilih Na igračah v živilu ali združenih z živilom je navedeno naslednje opozorilo: OPOZORILO! V živilu je igrača. Priporočen nadzor odrasle osebe.
 8. Imitacije zaščitnih mask in čelad Na imitacijah zaščitnih mask in čelad je navedeno naslednje opozorilo: OPOZORILO! Ta igrača ne nudi zaščite.
 9. Igrače, ki se z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi obesijo čez zibelko, otroško posteljico ali otroški voziček Na igračah, ki se z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi obesijo čez zibelko, otroško posteljico ali otroški voziček, je navedeno naslednje opozorilo: OPOZORILO! Da bi preprečili morebitne poškodbe, ki nastanejo, če se otrok zaplete, odstranite igračo, ko se otrok začenja postavljati na roke in kolena v plazeči položaj.
 10. Pakiranje dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah OPIS: – „vohalna igralna plošča“ pomeni igračo, katere namen je pomagati otroku, da se nauči prepoznavati različne vonje ali okuse; – „kozmetični set“ pomeni igračo, katere namen je, da se z njeno pomočjo otrok nauči izdelave proizvodov, kot so dišave, mila, kreme, šamponi, peneče kopeli, bleščila, ličila za ustnice, druga ličila, zobna pasta in balzami za lase; – „okušalna igra“ pomeni igračo, katere namen je, da se z njeno pomočjo otrok nauči izdelave slaščic ali jedi, ki vključujejo uporabo živilskih sestavin, kot so sladila, tekočine, praški in arome; Na embalaži dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah, ki vsebujejo dišavne snovi (navedene v direktivi 2009/48/ES o varnosti igrač) je navedeno naslednje opozorilo: OPOZORILO! Vsebuje dišavne snovi, ki lahko povzročijo alergije.
 11. IGRAČE za uporabo v vodi, ob vodi in na njej so lahko napihljive, lahko pa so tudi iz drugih materialov npr. izdelki iz pene, bazeni z nenapihljivimi stenami. Bazeni za igranje to so bazeni z globino vode 400mm ali manj. OPOZORILA! Nikoli ne puščajte otroka brez
  nadzora – nevarnost utopitve; otroci se lahko utopijo v zelo majhni količini vode. Izpraznite bazen kadar ni v uporabi; ne namestite bazen na beton, asfalt ali drugo trdo površino.
 12. Proizvodi za uporabo v vodi, ob vodi in na njej Rokavčki OPOZORILA!

Ne nudi zaščite pred utopitvijo; vedno v celoti napihniti vse zračne komore; uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe; uporabljati samo na nadlakti Plavalni jopiči namenjeni učenju plavanja OPOZORILA: Ne nudi zaščite pred utopitvijo; vedno v celoti napihniti vse zračne komore; uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe; Plavut morskega psa ( SwimFin) OPOZORILA: Ne nudi zaščite pred utopitvijo; uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe; Fredov obroč OPOZORILA: Ne nudi zaščite pred utopitvijo; vedno v celoti napihniti vse zračne komore; uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe; Večji plavalni obroči ali blazine, namenjeni učenju plavanja OPOZORILA: Ne nudi zaščite pred utopitvijo; vedno v celoti napihniti vse zračne komore; uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe; Plavajoči sedeži za učenje plavanja ( do starosti 36 mesecev oz do mase 18 kg) OPOZORILA: Nevarnost prevrnitve; ne nudi zaščite pred utopitvijo; vedno v celoti napihniti vse zračne komore; uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe v neposrednem dosegu plavajočega sedeža; Uporaba NI dovoljena: za uporabnika katerega starost ali teža je pod ali nad označeno kategorijo; v globini kateri otrok lahko stoji; v valovih, ki se lomijo; v kopalnih kadeh Večje plavajoče blazine ( starost uporabnika od 3 let dalje, dolžina 1,2 m) OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo; samo za plavalce Veliki napihljivi pripomočki v obliki živali ali drugih oblik na katerih uporabnik sedi ali jezdi (starost uporabnika od 3 let dalje, dolžina 1,2 m) OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo; samo za plavalce Večji plavalni obroči za prosti čas ( starost uporabnika od 3 let dalje, dolžina 1,2 m) OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo; samo za plavalce Plavajoči sedeži za prosti čas ( starost uporabnika od 3 let dalje, dolžina 1,2 m) OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo; samo za plavalce Tube (starost uporabnika od 6 let dalje) OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo; samo za plavalce Plavajoče ponjave OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo; samo za plavalce Čoln dolžine od 1,2 do 2,5 metra OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo; samo za plavalce Samostoječi bazeni globina vode v bazen nad 400mm Izdelki imajo priložena opozorila in navodila.